لباس اسکراب پزشکی کد 52

لباس اسکراب پزشکی کد ۵۲

اسکراب پزشکی کد ۵۲ با پارچه نخ پنبه کش ترکیه که دارای ۸۰ رنگ اصلی و رنگ های الوان میباشد . این اسکراب پزشکی دارای جیبهای غیر همرنگ و مغزی دوزی بوده و روی شلوار آن نیز جیب پاکتی نصب شده است.

اسکراب پزشکی کد ۵۲ قابل سفارش با پارچه های اقتصادی ترگال و کجراه نیز میباشد و روی آستین تمام مدلهای اسکراب پزشکی جا خودکاری و جای چراغ قوه به صورت استاندارد قرار گرفته است.

میزان بالای کش پارچه به همراه میزان زیاد نخ پنبه موجب راحتی فراوان در زمان استفاده ازاین اسکراب میشود. همچنین میتوان آستین این اسکراب را به صورت سه ربع یا آستین بلند نیز سفارش داد.

بدون دیدگاه