لباس فرم اداری کد 371

لباس فرم مهمانداری کد ۳۷۱

لباس فرم مهمانداری کد ۳۷۱ ست کت و شلوار و مقنعه و کراوات پیش آهنگی میباشد. این لباس فرم مهمانداری با پارچه کرپ اندونزی دارای کش و بسیار لطیف بوده و برای شرکتهای هواپیمایی و ایرلاین ها همین طور پذیرش بیمارستان ها و پذیرش هتل ها استفاده میگردد.

لباس فرم اداری

رنگ پارچه به رنگ سرمه ای بلوبلک بوده و دارای ۳ رنگ سرمه ای میانه و روشن نیز می باشد . همچنین میتوان از پارچه های بزایاق ترکیه و گاباردین بزایاق ترکیه در ۸۰ رنگ برای این لباس فرم استفاده نمود. نوع لایی و آستر استفاده شده در این لباس از نوع فرانسوی و فیوزینگ شده میباشد. مقنعه در دو نوع کرپ و بروجرد مورد استفاده میباشد.

بدون دیدگاه