لباس فرم اداری کد 368

لباس فرم اداری کد ۳۶۸

لباس فرم اداری کد ۳۶۸ در ۴ رنگ و با پارچه فاستونی دیپلمات ریز و دکمه های گلد میباشد. یقه این لباس فرم اداری از نوع بلیزر پهن میباشد که ترند اول لباسهای فرم اداری محسوب میشود . نوع پارچه از نوع پارچه های نیمسال دوم سال میباشد که برای شهرهای سردسیر مناسب تر میباشد اما میتوان از پارچه های چهارفصل ساده یا ملانژ و یا پارچه های خانواده بزایاق ترکیه که چهارفصل میباشند نیز برای سفارش لباس استفاده نمود.

لایی فرانسوی و فیوزینگ شده این لباس فرم اداری قابلیت حذف و یا تغییر با لایی پرشین یا حریر را نیز دارد میباشد. مقدار نخ پنبه این مانتو شلوار فرم اداری ۴۵ در صد میباشد و ۳۵ درصد کش نیز در بافت این پارچه استفاده شده مقنعه از نوع بروجرد ساده بوده که قابل تغییر به مقنعه تل دار یا شال های متنوع رنگی یا شال راهبه ای نیز میباشد.

بدون دیدگاه